Privacyverklaring

MedLearning B.V. is gevestigd aan Laarderhoogtweg 25, 1101 EB in Amsterdam (hierna: MedLearning). Gelieerd aan MedLearning is het medische communicatie bureau genaamd MedHealth eveneens gevestigd aan de Laarderhoogtweg 25 te Amsterdam. MedLearning is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70850437.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en auteursgegevens door MedLearning als verantwoordelijke van gegevensverwerking. 
MedLearning levert diensten op het gebied van e-learnings, videospecials en andere publicaties voor medische professionals. Dit wordt gedaan vanuit de volgende merken of handelsnamen: Medi-Access, FTO-Online, Farmacotherapie-Online, CME-Academy, CEFI-Online en CEFI-Meetups.
MedLearning verwerkt voor haar dienstverlening gegevens van abonnees, deelnemers en gebruikers. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. 
De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen bestaan uit:
  • contactgegevens, zoals uw naam, aanspreekvorm, e-mailadres, telefoonnummer en huisadres
  • gegevens over uw functie, specialisme en locatie
  • uw voorkeuren voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven
  • uw BIG-nummer
MedLearning gebruikt deze persoonsgegevens om gebruikers, deelnemers en cursisten per e-mail of per post te informeren over relevante actualiteiten. Tevens gebruikt MedLearning deze gegevens om toegang tot de platformen en e-learnings te verlenen, bijeenkomsten te organiseren, resultaten door te geven aan registers voor accreditatiepunten. MedLearning vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. MedLearning gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. MedLearning geeft de door haar leden verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor MedLearning om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. MedLearning sluit niet uit dat haar dienstverlening in de toekomst verandert.

Bewaartermijn

MedLearning bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien een abonnement beëindigd wordt, verwijdert MedLearning de gegevens over behaalde resultaten uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Ook wanneer u geen abonnement meer bij ons heeft, kunt u binnen een lopende registratieperiode uw certificaten van CME-Academy of CEFI-Online bij ons opvragen. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart MedLearning de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging

We maken gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en gepaste technische en organisatorische maatregelen (OAuth) voor de bescherming van uw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Websites van derden

De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de MedLearning websites zijn verbonden. MedLearning kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en MedLearning te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, verwijderen of over te dragen.

Verzoek sturen?

Heeft u een vraag of een verzoek over uw rechten?
Contact opnemen
Het invoeren van persoonsgegevens is echter wel noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van eenaantal van onze producten en diensten. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u toegang te geven tot het cursusmateriaal en om u te informeren over wijzigingen in ons cursusaanbod en voor u relevante gelijksoortige producten en diensten van MedLearning. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich op ieder moment eenvoudig afmelden.
Afmelden
Onder alle nieuwsbrieven geven wij u ook de optie om zich direct uit te schrijven voor de betreffende mailinglijst.