Abonneer

CME-Academy is alleen gratis toegankelijk voor huisartsen en medisch specialisten werkzaam in een ziekenhuis. Om toegang te krijgen tot de gratis e-learning cursussen in CME-Academy dient u u zich te abonneren. CME-Academy bevat een uitgebreid aanbod van actuele e-learning cursussen voor medisch specialisten en huisartsen die worden gemaakt door experts onder redactie van nationale opinieleiders op de diverse specialismen. De nascholingen zijn geaccrediteerd door de betreffende medische beroepsverenigingen en accreditatiepunten worden automatisch doorgegeven aan GAIA. In het abonnement van CME-Academy is tevens inbegrepen dat u als service gratis geabonneerd wordt op de online naslagwerken Farmacotherapie-Online (medisch specialisten) respectievelijk FTO-Online (huisartsen). Bij het abonnement op CME-Academy is inbegrepen dat u automatisch per e-mail op de hoogte wordt gehouden over nieuwe cursussen en onderwerpen binnen uw specialisme. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om kosteloos werkboeken en andere ondersteunende materialen aan te vragen.

CME-Academy heeft ruim 13.200 abonnees.