Cursus inleiding

×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 15 oktober 2020 af.
Mede mogelijk gemaakt door
Incyte Biosciences

Monitoring en therapietrouw bij CML

Informatie: 

Deze e-learning gaat dieper in op twee belangrijke aspecten van de behandeling van chronische myeloïde leukemie: Monitoring en therapietrouw. In het eerste deel is aandacht voor de monitoring van de BCR-ABL-waarden van CML-patiënten en de mutatieanalyse bij resistentie. Het monitoren van de patiënt door middel van het meten van de BCR-ABL-waarden om de drie maanden is van groot belang om de respons op therapie te kunnen bepalen en om na te kunnen gaan of de medicatie aanslaat. Wanneer de BCR-ABL-waarden blijven stijgen, ondanks adequate therapie, kan er sprake zijn van een mutatie waarvoor resistentie voor een behandeling ontstaat.

Dr. Bert van der Reijden, moleculair bioloog in het Radboudumc in Nijmegen behandelt deze informatie in verschillende videofragmenten. Deze video’s worden aangevuld met verhelderende teksten, figuren en animaties.
Deel 2 van de e-learning gaat in op therapietrouw. Wat is therapietrouw precies en hoe kunt u uitvragen of een patiënt (nog) therapietrouw is? Hoe herkent u patiënten die therapie-ontrouw zijn? En hoe kunt u patiënten helpen om therapietrouw te zijn? Deze vragen worden beantwoord door drs. Christel Boons, gezondheidswetenschapper in het VUmc in Amsterdam. Corien Eeltink, verpleegkundig specialist op de afdeling hematologie van de VUmc in Amsterdam, sluit de cursus af met voorbeeldgesprekken met patiënten.

Deze e-learning is mede mogelijk gemaakt door Incyte Biosciences.

Preview

Inhoud

 • Monitoring en mutatieanalyse
  • Monitoren van CML
  • BCR-ABL-waarden
  • Mutatieanalyse
  • De PCR-test
  • Conclusie
 • Therapietrouw
  • Wat is therapietrouw?
  • Therapie-ontrouw
  • Ondersteunen van therapietrouw
  • Casuïstiek
  • Conclusie
 • Literatuuropgave

Accreditatie

De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd voor de volgende doelgroep:

 • Verpleegkundig specialisten (VSR)

Uw accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven in uw GAIA-dossier.

E-learninginformatie

De inhoud wordt afgewisseld met verschillende soorten vragen:

 • Reflectievragen. Deze vragen staan vaak aan het begin van een hoofdstuk en zijn bedoeld om u alvast te laten nadenken over de stof. 
 • Open vragen. Deze vragen worden gesteld om te kijken of u de inhoud begrepen heeft en deze in uw eigen woorden kunt weergeven.
 • Toetsvragen. Aan de hand van deze vragen wordt u getoetst op uw kennis van de inhoud.

De reflectievragen en de open vragen tellen niet mee voor uw uiteindelijke score. Toetsvragen kunt u twee keer beantwoorden, maar alleen het eerst gegeven antwoord telt mee voor uw score. Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten moet u uiteindelijk 60% van de toetsvragen correct beantwoorden.

De gehele e-learning neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Werkwijze

In deze e-learning wordt gebruikgemaakt van video’s. Tekst en videofragmenten worden afgewisseld met toetsvragen. Om de videofragmenten goed te kunnen zien, wordt aanbevolen om:

 • high definition (HD) aan te zetten
 • de presentatie te vergroten naar full screen (met de vier pijltjes)
 • het geluidsniveau te bepalen (met de verticale streepjes)
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze e-learning:

 • Weet u wat het belang is van optimale monitoring van BCR-ABL-waarden van CML-patiënten
 • Kunt u de grafieken waarin de BCR-ABL-waarden weergegeven worden goed interpreteren, en over te brengen op uw patiënten
 • Weet u wat te doen bij stijgende BCR-ABL-waarden
 • Weet u wat het belang is van een mutatieanalyse bij falen op een therapie
 • Weet u wanneer een mutatieanalyse gedaan moet worden
 • Weet u hoe de PCR-test werkt en hoe de resultaten hiervan te interpreteren
 • Weet u wat therapietrouw is
 • Weet u wat therapie-ontrouw is
 • Kunt u signaleren wanneer een patiënt therapie-ontrouw is
 • Kunt u uw patiënten tips meegeven om therapietrouw te blijven
Auteur(s): 

dr. C.L.M. Boons
gezondheidswetenschapper

C.M. Eeltink
verpleegkundig specialist hematologie

dr. B.A. van der Reijden
moleculair bioloog
Accreditatie instituut: 
VSR