Cursus inleiding

Immunotherapie en PD-L1-expressie bij niet-kleincellig longcarcinoom

Informatie: 

Preview

Inhoud 

Deel 1
Werkingsmechanisme immunotherapie
-  Huidige behandelmethoden
-  Werkingsmechanisme van immunotherapie 
Presentatie studiedata
Studiedata
Meten effecten immunotherapie en pseudoprogressie
-  Responscriteria
Bijwerkingen van immunotherapie
Biomarkers bij immunotherapie
Conclusie deel 1 en toekomstvisie

Deel 2 
De rol van PD-L1 als biomarker voor longkanker
-  Rationale voor PD-L1-kleuring
PD-L1 en immunohistochemie
Gebruik van de PD-L1-test
- Gouden standaard
Tissue micro array

Accreditatie

Deze e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd door:

 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Ziekenhuisapothekers (NVZA) (klik hier voor de versie voor ZA)

Algemene cursusinformatie

De cursus ‘Immunotherapie en PD-L1-expressie bij niet-kleincellig longcarcinoom’ – kortweg NSCLC – bestaat uit een aantal presentaties, gegeven door prof. dr. Michel van den Heuvel, longarts in het Radboudumc, Nijmegen, prof. dr. Marc van de Vijver, patholoog in het AMC te Amsterdam, prof. dr. Egbert Smit, longarts in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, en dr. Kim Monkhorst, patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. De cursus wordt afgesloten met een aparte eindtoets.

De leerstof wordt grotendeels gepresenteerd in de vorm van weblectures, die worden afgewisseld met toetsvragen en casuïstiek. In de weblectures becommentarieert de auteur de leerstof aan de hand een powerpoint-presentatie. Onderin de filmkaders ziet u een balk waarmee u de fragmenten kunt starten en onderbreken. U kunt daar ook:
- high definition (HD) aan en uit zetten;
- de presentatie vergroten naar full screen (met de vier pijltjes);
- het geluidsniveau bepalen (met de verticale streepjes).

De tekst en videofragmenten worden afgewisseld met toetsvragen. De eindtoets bevat alleen vragen. Deze e-learning neemt ongeveer twee uur in beslag. Om de accreditatiepunten te krijgen, moet u een voldoende score halen voor zowel de kennistoets als de eindtoets (70% van de vragen correct beantwoorden).

In de kennistoets staan behalve toetsvragen ook reflectievragen. Deze zijn bedoeld om u extra te laten nadenken over bepaalde onderwerpen. Deze vragen worden niet beoordeeld. Ook de open vragen tellen niet mee voor uw score. De eindtoets bestaat uitsluitend uit toetsvragen.

Indien u de inhoud van de videopresentaties wilt teruglezen, kunt u het werkboek en/of de PowerPoint-presentatie op USB aanvragen.

Wellicht ten overvloede attenderen wij u er nogmaals op dat u de video’s op het gehele beeldscherm kunt afspelen door te klikken op de ‘4 pijltjes’ rechtsonder in het videokader.

Leerdoelen: 

Na afloop van deze e-learning:

 • weet u wat immunotherapie is;
 • begrijpt u het werkingsmechanisme van immunotherapie bij niet-kleincellig longcarcinoom;
 • weet u hoe u het effect van immunotherapie kunt meten;
 • kent u de mogelijke bijwerkingen van immunotherapie en hoe deze verschillen van bijvoorbeeld targeted therapy;
 • weet u hoe u moet omgaan met deze bijwerkingen en wat het belang is van het herkennen en behandelen ervan;
 • weet u wat PD-L1 is en hoe PD-L1-expressie gemeten wordt;
 • weet u hoe vastgesteld is dat immunotherapie beter werkt bij PD-L1-positieve tumoren;
 • weet u hoe de cut-off van PD-L1-positieve versus PD-L1-negatieve tumoren tot stand is gekomen;
 • weet u welke oorzaken er kunnen zijn voor een verkeerd PD-L1-testresultaat.
Auteur(s): 

prof. dr. M.M. van den Heuvel
longarts

prof. dr. M.J. van de Vijver
hoogleraar pathologie

prof. dr. E.F. Smit
longarts

dr. K. Monkhorst
patholoog
Accreditatie instituut: 
NVALT, NVVP, NVZA