Cursus inleiding

Het toedienen van immunotherapie bij kanker

Informatie: 

Naast chemotherapie, bestraling en chirurgie vormt immunotherapie een nieuwe behandeling voor patiënten met diverse vormen van kanker. Voor een deel van deze patiënten geeft immunotherapie goede uitkomsten en perspectief op een langere overleving. In deze e-learning wordt uitgelegd wat immunotherapie precies is en hoe het werkt. Ook wordt stilgestaan bij de diverse indicaties waarbij immunotherapie kan worden toegepast. Een instructievideo toont waar u allemaal op moet letten indien u bij een patiënt immunotherapie wilt toedienen. Ook de bijwerkingen van immunotherapie en het monitoren van deze bijwerkingen worden in deze e-learning besproken.

Preview

Inhoud

 • Werkingsmechanisme van immunotherapie
 • Indicaties voor immunotherapie
 • Geregistreerde producten voor immunotherapie
 • Het toedienen van immunotherapie
 • Behandelplan in de praktijk
 • Bijwerkingen van immunotherapie
 • Behandeling van bijwerkingen
 • Monitoring van de patiënt

Accreditatie

De cursus is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • Verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V)
 • Verpleegkundig specialisten (VSR)

Om het accreditatiepunt te krijgen, moet u een voldoende score behalen voor de toetsvragen tijdens de cursus (60% van de vragen correct beantwoorden). Uw accreditatiepunt wordt automatisch bijgeschreven. De gehele cursus neemt ongeveer 1 uur in beslag.

Cursusinformatie

De cursusinhoud wordt afgewisseld met verschillende soorten vragen:

 • reflectievragen; deze staan vaak aan het begin van een hoofdstuk en zijn bedoeld om u vast te laten nadenken over de stof. De reflectievragen tellen niet mee voor uw uiteindelijke score. Op reflectievragen komt geen feedback.
 • toetsvragen; aan de hand van deze vragen wordt u getoetst op de inhoud. Toetsvragen kunt u twee keer beantwoorden, maar alleen het eerst gegeven antwoord telt mee voor uw score.

Werkwijze

In deze e-learning wordt gebruikgemaakt van (instructie)films. Tekst en filmfragmenten worden afgewisseld met toetsvragen. Om de filmfragmenten goed te kunnen zien, wordt aanbevolen om:

 • high definition (HD) aan te zetten
 • de presentatie te vergroten naar full screen (met de vier pijltjes)
 • het geluidsniveau te bepalen (met de verticale streepjes)
Leerdoelen: 

Na afloop van deze e-learning:

 • kent u het werkingsmechanisme van immunotherapie
 • weet u welke verschillende indicaties er zijn voor het toepassen van immunotherapie
 • weet u welke producten geregistreerd zijn voor immunotherapie
 • heeft u de beschikking over een checklist waarmee kan worden bepaald of immunotherapie kan worden toegediend
 • heeft u kennisgenomen van de toedieningsinstructie voor immunotherapie
 • weet u hoe u bijwerkingen kunt herkennen en monitoren
 • weet u hoe te handelen bij het optreden van een (ernstige) bijwerking
  Auteur(s): 

  dr. G.J.M. Herder
  longarts

  dr. R.H.T. Koornstra
  oncoloog

  C.G.H. Bramer
  verpleegkundige
  Accreditatie instituut: 
  Kwaliteitsregister V&V, VSR