Cursus inleiding

×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 6 november 2019 af.

Mammacarcinoom: de rol van CDK4/6-remming

Informatie: 

Behandeling met cycline-afhankelijke kinase-(CDK)4/6-remmers is een nieuwe therapie voor patiënten met mammacarcinoom. In deze nascholing gaan de auteurs in op de biologie van CDK4/6-remming als target bij het mammacarcinoom. Werkingsmechanisme, preklinische data, afgeronde en lopende studies worden besproken. Ook kenmerken van de verschillende CDK4/6-remmers en de huidige stand van zaken wat betreft indicaties worden behandeld. Duidelijk zal worden welke patiëntengroep geschikt is voor behandeling met CDK4/6-remmers. Aan de hand van casuïstiek worden behandelmogelijkheden, bijwerkingen en het monitoren van de therapie besproken. 

Inhoud

 • Inleiding
 • Inventarisatiecasus
 • Het mammacarcinoom
  • Soorten mammacarcinoom en behandeling
  • Mammacarcinoom en resistentie tegen hormonale therapie
 • De celcyclus
  • De normale celcyclus
  • De celcyclus en de rol van cycline en cycline-afhankelijke kinases (CDK’s)
  • Nobelprijs voor fysiologie of geneeskunde in 2001
 • Rationale voor de behandeling van het mammacarcinoom met CDK 4/6-remmers
 • De ontwikkeling van CDK4/6-remmers
  • Eerste en tweede generatie CDK-remmers
  • Huidige generatie CDK-remmers
 • Preklinische data van CDK4/6-remmers
 • Klinische data van CDK4/6-remmers
  • Palbociclib – afgeronde studies
  • Palbociclib – lopende studies
  • Ribociclib – afgeronde studie
  • Ribociclib – lopende studies
  • Abemaciclib – afgeronde studies
  • Abemaciclib – lopende studies
 • CDK4/6-remmers en hun huidige indicaties
  • Huidige indicaties palbociclib en ribociclib
  • Plaatsbepaling van CDK4/6-remmers bij de behandeling van het mammacarcinoom
 • Eigenschappen van verschillende CDK4/6-remmers
  • Dosering, monitoring en bijwerkingen
  • Neutropenie
 • Conclusie en toekomstvisie
 • Literatuuropgave
 • Eindtoets

Accreditatie

De cursus is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • Medisch specialisten oncologie (geaccrediteerd tot 06-11-2019)
 • Verpleegkundig specialisten (accreditatie inmiddels verlopen)
 • Oncologieverpleegkundigen (accreditatie inmiddels verlopen)

Om de accreditatiepunten te krijgen, moet u een voldoende score behalen voor zowel de toetsvragen tijdens de cursus als de eindtoets (70% van de vragen correct beantwoorden). Uw accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven.

Cursusinformatie

De cursusinhoud wordt afgewisseld met verschillende soorten vragen:

 • Reflectievragen; deze staan vaak aan het begin van een hoofdstuk en zijn bedoeld om u vast te laten nadenken over de stof;
 • Open vragen; deze worden gesteld om te kijken of u de inhoud begrepen heeft en deze in uw eigen woorden kunt weergeven;
 • Inventarisatievragen; hiermee krijgt u een beeld van uw huidige kennis. Aan het einde van de cursus krijgt u deze vragen nogmaals te zien, maar dan met de antwoorden van de auteur erbij. U kunt dan zien wat u van deze cursus heeft geleerd;
 • Toetsvragen; aan de hand van deze vragen wordt u getoetst op de inhoud.

De reflectie- en inventarisatievragen en de open vragen tellen niet mee voor uw uiteindelijke score. Op reflectievragen komt geen feedback, op open vragen wel. Toetsvragen kunt u twee keer beantwoorden, maar alleen het eerst gegeven antwoord telt mee voor uw score.
De eindtoets bestaat uitsluitend uit toetsvragen.

De gehele cursus neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Werkwijze

In deze e-learning wordt gebruikgemaakt van weblectures. Dat betekent dat de auteur de leerstof aan de hand van een PowerPointpresentatie presenteert. Tekst en videofragmenten worden afgewisseld met toetsvragen.
Om de videofragmenten goed te kunnen zien, wordt aanbevolen om:

 • high definition (HD) aan te zetten
 • de presentatie te vergroten naar full screen (met de vier pijltjes)
 • het geluidsniveau te bepalen (met de verticale streepjes)
Leerdoelen: 

Na afloop van deze e-learning:

 • bent u bekend met de normale celcyclus en de rol van CDK4/6 hierin
 • begrijpt u het werkingsmechanisme van een CDK4/6-remmer bij het mammacarcinoom
 • kent u de drie CDK4/6-remmers die op dit moment het verst in ontwikkeling zijn
 • kent u de belangrijkste preklinische en klinische data (zowel afgeronde als lopende studies) van deze CDK4/6-remmers, zowel als monotherapie als in combinatie met andere middelen
 • weet u welke bijwerkingen verwacht kunnen worden bij het gebruik van CDK4/6-remmers
 • kent u de huidige indicaties voor het gebruik van CDK4/6-remmers
Auteur(s): 

drs. A.F. de Groot
PhD-kandidaat klinische oncologie

dr. J.R. Kroep
internist-oncoloog
Reviewer(s): 

drs. R.J. van Alphen
internist-oncoloog
Accreditatie instituut: 
NIV