Cursus inleiding

Niet-infectieuze uveïtis

Informatie: 

De e-learning behandelt het traject van een uveïtispatiënt, beginnend met diagnose en aanvullend onderzoek. Er volgt een korte uiteenzetting over de etiologie, waarna wordt ingegaan op veelvoorkomende complicaties en de impact voor de patiënt. Tot slot wordt de medicamenteuze behandeling besproken.
Na het doorlopen van deze e-learning over niet-infectieuze uveïtis zult u handvatten hebben gekregen voor het beter diagnosticeren en behandelen van patiënten met niet-infectieuze uveïtis in uw eigen praktijk.

Preview

Inhoud

 • Inleiding
 • Diagnose
  • Anamnese
  • Oogheelkundig onderzoek
  • Aanvullend onderzoek
 • Etiologie
  • Indeling
  • Associaties en risicofactoren
 • Complicaties en impact
 • Behandeling en bijwerkingen
  • Corticosteroïdimplantaten
  • Bijwerkingen therapie
  • Aanvullende steroïdsparende medicatie
  • Biologicals
  • Doorverwijzen
 • Terugblik inventarisatiecasus
 • Conclusie
 • Literatuuropgave

Accreditatie

De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd voor de volgende doelgroep:

 • Oogartsen (NOG)

Om de accreditatiepunten te krijgen, moet u een voldoende score behalen voor zowel de toetsvragen tijdens de cursus als de eindtoets (70% van de vragen correct beantwoorden). Uw accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven.

Cursusinformatie

In deze e-learning wordt gebruikgemaakt van weblectures. Tekst en videofragmenten worden afgewisseld met verschillende soorten (toets)vragen.

De gehele e-learning neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Links

Leerdoelen: 

Na het doorlopen van de e-learning:

 • kunt u een patiënt met niet-infectieuze uveïtis tijdig herkennen
 • kunt u een (differentiaal)diagnose opstellen
 • weet u welke aanvullende diagnostiek u kunt aanvragen
 • kunt u tijdig de meest adequate behandeling instellen
 • heeft u kennis van het therapeutisch stappenplan bij een patiënt met niet-infectieuze uveïtis
 • weet u welke complicaties bij uveïtis optreden en welke impact deze hebben op het leven van patiënten
 • kunt u tijdig een uveïtispatiënt doorverwijzen naar een tertiair centrum
Auteur(s): 

dr. M.E.J. van Velthoven
oogarts
Reviewer(s): 

drs. N.H. ten Dam-van Loon
oogarts
Accreditatie instituut: 
NOG