Cursus inleiding

Immunotherapie bij niet-kleincellig longcarcinoom

Informatie: 

Immunotherapie is een nieuwe behandeling voor patiënten met longkanker. Voor een deel van deze patiënten geeft immunotherapie zeer goede uitkomsten en perspectief op een langere overleving.

De cursus Immunotherapie bij niet-kleincellig longcarcinoom voor verpleegkundig specialisten bestaat uit een aantal presentaties, gegeven door dr. Michel van den Heuvel, longarts in het Radboudumc in Nijmegen, en prof. dr. Marc van de Vijver, patholoog in het AMC te Amsterdam. Daarnaast is de cursus aangevuld met informatie, die specifiek bedoeld is voor de verpleegkundig specialist. Deze aanvullende informatie is geschreven door Desiree van den Hurk, verpleegkundig specialist oncologie in het Radboudumc in Nijmegen. Zij gaat door middel van casuïstiek dieper in op praktische vragen van patiënten omtrent immunotherapie.
Dankzij herkenbare voorbeelden ziet u duidelijk hoe u in de dagelijkse praktijk omgaat met patiënten die worden behandeld met deze relatief nieuwe therapie voor patiënten met longkanker. Daarbij komen praktische vragen van patiënten aan bod, maar ook duidelijke instructies hoe u zelf dient te handelen.
U leert wat immunotherapie is, hoe het werkt, wat de eerste resultaten zijn met betrekking tot effectiviteit, wat de bijwerkingen kunnen zijn en hoe immunotherapie zo goed mogelijk ingezet kan worden bij longkankerpatiënten. Daarbij gaan de auteurs ook in op de rol van PD-L1 als biomarker bij de selectie van patiënten met longkanker die in aanmerking komen voor immunotherapie.

Indien u de inhoud van de videopresentaties wilt teruglezen, kunt u het werkboek aanvragen. 

Inhoud

 • Werkingsmechanisme immunotherapie
 • Studiedata immunotherapie
 • Meten effecten immunotherapie en pseudoprogressie
 • Responscriteria
 • Bijwerkingen van immunotherapie
 • PD-L1 als biomarker
 • Conclusie en toekomstvisie

 

Accreditatie

Deze e-learning neemt ongeveer drie uur in beslag. Wanneer u bent geslaagd worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven. Deze nascholing is voor 3 punten geaccrediteerd door het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) voor de volgende doelgroepen:

 • verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Deze nascholing is voor 3 punten geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V / Register Zorgprofessionals voor:

 • Longverpleegkunde
 • Oncologie

Leerdoelen: 

Na afloop van deze e-learning:

 • begrijpt u het werkingsmechanisme van immunotherapie bij niet-kleincellig longcarcinoom;
 • weet u dat het effect van immunotherapie gemeten wordt door middel van de immune-related responscriteria;
 • kent u de mogelijke bijwerkingen van immunotherapie;
 • weet u wat de rol van PD-L1 is als biomarker.
Auteur(s): 

D. van den Hurk
Verpleegkundig specialist oncologie

prof. dr. M.M. van den Heuvel
longarts

prof. dr. M.J. van de Vijver
professor pathologie
Accreditatie instituut: 
Kwaliteitsregister V&V, VSR