Cursus inleiding

×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 24 april 2019 af.

Cystic fibrosis: Geneesmiddelinteracties en monitoring

Informatie: 

De reeks ‘Cystic fibrosis’ bestaat uit een aantal afzonderlijke e-learnings. De leerstof wordt grotendeels gepresenteerd in de vorm van weblectures, die worden afgewisseld met toetsvragen, schriftelijke leerstof en casuïstiek. Bij elke e-learning hoort ook een aparte eindtoets. 

Elke e-learning uit de reeks ‘Cystic fibrosis’ behandelt een bepaald aspect van de aandoening. Deze e-learning ‘Cystic fibrosis: Geneesmiddelinteracties en monitoring’ neemt ongeveer een uur in beslag.  

Preview

Inhoud

 • Inleiding
 • Inventarisatiecasus Jesper
 • Medicatieload
 • Medicatie bij cystic fibrosis
 • Geneesmiddelinteracties
 • Monitoring van geneesmiddelconcentraties
 • Conclusie en uitleg casus

Accreditatie

De cursus is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • Ziekenhuisapothekers
 • Kinder(long)artsen
 • Longartsen
 • MDL-artsen

Deze nascholing is voor 1 punt geaccrediteerd door:

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) (geaccrediteerd tot: 27-03 -2019)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) (geaccrediteerd tot: 21-04-2019)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) (geaccrediteerd tot: 05-04-2019)
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL) (geaccrediteerd tot: 24-04-2019)

Om de accreditatiepunten te krijgen, moet u een voldoende score behalen voor zowel de toetsvragen tijdens de cursus als de eindtoets (70% van de vragen correct beantwoorden). Uw accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven.

In de cursus komen behalve toetsvragen ook reflectievragen voor. Deze zijn bedoeld om u extra te laten nadenken over bepaalde onderwerpen. Deze vragen worden niet beoordeeld. Ook de open vragen tellen niet mee voor uw score.

De eindtoets bestaat uitsluitend uit toetsvragen.

Werkwijze

In deze e-learning wordt gebruikgemaakt van weblectures. Dat betekent dat de auteur de leerstof aan de hand van een PowerPointpresentatie presenteert. Tekst en videofragmenten worden afgewisseld met toetsvragen. Om de videofragmenten goed te kunnen zien, wordt aanbevolen om:

 • high definition (HD) aan te zetten
 • de presentatie te vergroten naar full screen (met de vier pijltjes)
 • het geluidsniveau te bepalen (met de verticale streepjes)

De gehele cursus neemt ongeveer 1 uur in beslag.

Leerdoelen: 

Na deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste farmacotherapeutische opties bij CF
 • bent u op de hoogte van de belangrijkste geneesmiddelinteracties die kunnen optreden bij CF-medicatie
 • kent u de farmacokinetiek/-dynamiek van interacties
 • begrijpt u welke aspecten van belang zijn bij het instellen en monitoren van farmacotherapie bij CF
 • kent u de mogelijkheden en beperkingen van monitoring van geneesmiddelconcentraties
Auteur(s): 

prof. dr. D.J. Touw
ziekenhuisapotheker

Daan Touw is ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog/toxicoloog ERT. Als hoogleraar bioanalyse, therapeutic drug monitoring (TDM) en klinische toxicologie is hij verbonden aan het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit geneeskunde en de faculteit bètawetenschappen en technologie. In 1996 is hij gepromoveerd op klinisch onderzoek aan tobramycine bij patiënten met cystic fibrosis in het toenmalige ziekenhuis Leyenburg in Den Haag, onder leiding van dr. Willem Bakker.

Accreditatie instituut: 
NVK, NVMDL