Cursus inleiding

×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 9 augustus 2019 af.

Ernstig astma: work-up en behandeling

Informatie: 

Inhoud

 • Inventarisatiecasus
 • Astmacontrole
 • Bepaling van het onderliggende endotype
  -Indeling in patiëntenclusters op basis van endotype en fenotype
  - Kenmerken van deze drie verschillende patiëntenclusters van ernstig astma
 • Belang van fenotypering
  - Voorbeelden van ziektebeelden die behoren bij ernstig astma
 • Medicamenteuze behandeling van astma
  - Aanvullende medicamenteuze behandeling van ernstig astma
  - Aanvullende niet-medicamenteuze behandeling van ernstig astma
 • Gezondheidskosten bij ernstig astma

Cursusinformatie

Deze nascholing bestaat uit tekst, videomateriaal, animaties en vragen.

De cursusinhoud wordt afgewisseld met verschillende soorten vragen:

 • Reflectievragen: deze staan vaak aan het begin van een hoofdstuk en zijn bedoeld om u alvast te laten nadenken over de stof.
 • Inventarisatievragen: deze worden gesteld om te kijken of u de materie kunt vertalen naar adequaat (be)handelen in een praktijksituatie. U kunt uw antwoord vergelijken met het antwoord van de auteur.
 • Toetsvragen: aan de hand van deze vragen wordt u getoetst op de inhoud. Dit betreft meerkeuzevragen, aanvinkvragen, sorteervragen en sleepvragen.

De reflectievragen en inventarisatievragen tellen niet mee voor uw uiteindelijke score. Op reflectievragen komt geen feedback, op inventarisatievragen wel. Toetsvragen kunt u twee keer beantwoorden, maar alleen het eerst gegeven antwoord telt mee voor uw score. Mocht uw resultaat onvoldoende zijn, kunt u wel de hele nascholing opnieuw maken.

De gehele cursus neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Accreditatie
Deze cursus is voor 2 punten geaccrediteerd door de

 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) (geaccrediteerd tot: 09-08-2019)
 • Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)  (geaccrediteerd tot: 20-07-2019)
Leerdoelen: 

Na afloop van deze e-learning:

 • kunt u de mate van astmacontrole inschatten;
 • heeft u inzicht in de work-up van astma;
 • kunt u onderscheid maken tussen moeilijk behandelbaar astma en ernstig astma;
 • kent u de verschillende fenotypen van patiënten met ernstig astma;
 • kunt u een behandelvoorstel doen voor elke patiënt met ernstig astma;
 • kunt u elke patiënt de beste therapie voorschrijven;
 • heeft u inzicht in de impact van de ziekte op de kwaliteit van leven van de patiënt.
Auteur(s): 

dr. G.J. Braunstahl
longarts
Accreditatie instituut: 
NVALT, NVvA