Cursus inleiding

×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 19 maart 2019 af.

Cystic fibrosis: Meer dan alleen de long

Informatie: 

De reeks ‘Cystic fibrosis’ bestaat uit een aantal afzonderlijke e-learnings. De leerstof wordt grotendeels gepresenteerd in de vorm van weblectures, die worden afgewisseld met toetsvragen, schriftelijke leerstof en casuïstiek. Bij elke e-learning hoort ook een aparte eindtoets.

Elke e-learning uit de reeks ‘Cystic fibrosis’ behandelt een bepaald aspect van de aandoening. Deze e-learning ‘Cystic fibrosis: Meer dan alleen de long’ neemt ongeveer een uur in beslag.

Preview

Inhoud

 • Inleiding
 • Casus
 • De exocriene pancreasfunctie
 • Groei en voedingstoestand bij cystic fibrosis
 • Cystic fibrosis en leverziekte
 • Cystic fibrosis in de darmen
 • Cystic fibrosis gerelateerde diabetes
 • De rol van CFTR-modulatietherapie
 • Uitleg casus
 • Eindtoets

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd voor 1 punt door de volgende verenigingen:

 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) (geaccrediteerd tot: 14-02-2019)
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL) (geaccrediteerd tot: 19-03-2019)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) (geaccrediteerd tot: 12-02-2019)
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze nascholing:

 • weet u welke organen door CF kunnen worden aangetast.
 • weet u op basis waarvan u de diagnose CF kunt stellen bij aandoeningen in andere organen dan de long.
 • weet u welke klachten zich in de verschillende organen/lichaamsdelen kunnen voordoen.
 • bent u op de hoogte van de progressie van CF in de verschillende organen.
 • kent u de mogelijke complicaties van CF in de diverse organen.
 • kunt u de groei en voedingstoestand van een CF-patiënt monitoren.
 • weet u hoe u uitingen van CF in de diverse organen kunt behandelen, bijvoorbeeld met CFTR-modulatietherapie.
Auteur(s): 

dr. F.A.J.A. Bodewes
kinder MDL-arts
Accreditatie instituut: 
NVALT, NVK, NVMDL